Kapacitet 8 lit.
Širina kante: 265mm
Visina: 310mm
Težina: 0,880gr
Pakovanje: 6 komada u plastičnoj vreći, dimenzija paketa fi 450mm x 630mm, težine paketa 5,28 kg

Šifra artikla

NAZIV ŠIFRA ARTIKLA
DOJILICA ZA TELAD art: 2001