Aluminijumski nastavci sa ručkom su dodatna oprema za prskalice.

Kompatibilni su sa svim GARDEN/SPRINGER prskalicama.

Isporuka: 5 komada nastavaka u snopu.

Šifre artikala

Naziv proizvoda – Šifra artikla
Al. nastavak 0,45 sa ručkom – 4110
Al. nastavak 0,7 sa ručkom – 4111
Al. nastavak 1,5 sa ručkom – 4113
Al. nastavak 2,0 sa ručkom – 4114