Aluminijumski nastavci su dodatna oprema za prskalice.

Kompatibilni su sa svim GARDEN/SPRINGER prskalicama.

Isporuka: 5 komada nastavaka u snopu.

Šifre artikala

Naziv proizvoda – Šifra artikla
Al. nastavak 0,45 – 4101
Al. nastavak 0,7 – 4102
Al. nastavak 1,5 – 4104
Al. nastavak 2,0 – 4105