Prskalica tipa GARDEN MINI namenjene su ISKLJUČIVO za primenu u vodi rastvorenih sredstava koja se koriste za negu biljaka: herbicida, insekticida, fungicida i sredstava za prihranu biljaka. Prskalica nije namenjena da je koriste deca, osobe sa umanjenim psihofizičkim, senzornim i intelektualnim sposobnostima.

Pri rukovanju prskalicom obavezno poštujte UPUTSTVA, MERE ZAŠTITE I MERE ZAŠTITE OKOLINE. Za posledice nenamenskog korišćenja prskalice odgovoran je isključivo korisnik prskalice.

Sadržaj pakovanja:

  • Posuda prskalice, sa pumpom

Nazivi i tipovi prskalica

NAZIV ŠIFRA ARTIKLA
GARDEN MINI 1,5 art: 4020
GARDEN MINI 2,5 art: 4021

Pakovanja

Dimenzije

Download

 UPUTSTVO ZA UPOTREBU (kliknite na ikonicu)