ISPORUKA: 5 komada u plastičnoj vreći

Šifra artikla

NAZIV ŠIFRA ARTIKLA
Lepezasta dizna art: 4054