ISPORUKA: 5 komada u plastičnoj vreći

Šifra artikla

NAZIV ŠIFRA ARTIKLA
Potisno crevo art: 4058