ISPORUKA: 5 komada u plastičnoj vreći

Šifra artikla

NAZIV ŠIFRA ARTIKLA
Ručka sa prekidačem art: 4051